Λίγη νομική αερολογία ακόμη

«Ενημερωτικό σημείωμα» του παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Αναστάσιου Μπάνου προς τον υπουργο οικονομικών, δόθηκε στη δημοσιότητα,  με «απόψεις του που συνιστούν εκτίμηση»  σε σχέση βέβαια με το θέμα της ΕΡΤ και την «εφαρμογή» της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ.

Από το περιεχόμενο του και άσχετα από τις προθέσεις του παρέδρου του ΝΣΚ, που φυσικά δεν μας απασχολούν, είναι φανερό, ότι παρέχεται «ερμηνευτική στήριξη» των μέτρων, που προσανατολίζεται εδώ και 3 μέρες να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να εμφανιστεί ότι συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣτΕ.

Έτσι σύμφωνα με το «ενημερωτικό σημείωμα», εφόσον η προσωρινή διαταγή του ΣτΕ αφορά μόνο εκπομπές και ιστότοπους της ΕΡΤ ΑΕ, οτιδήποτε στην υπουργική απόφαση κλεισίματος της ΕΡΤ δεν αφορά «μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ή λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων, διατηρείται και δεν θίγεται από την προσωρινή διαταγή». Με αυτή τη θέση επιχειρείται να στηριχτεί «η διακοπή των εκδόσεων και κάθε άλλης δραστηριότητας» πέραν των ρ/τ εκπομπών και των ιστοτόπων.

Το «σημείωμα» επιχειρεί στο σημείο αυτό να εμφανιστεί ότι ερμηνεύει κατά γράμμα την απόφαση ως προς τις «‘ρ/τ εκπομπές και τους ιστοτόπους», παραλείπει όμως να ερμηνεύσει κατά γράμμα  την απόφαση και ως προς τις «ρ/τ εκπομπές και τους ιστοτόπους της ΕΡΤ ΑΕ«, αφού στη συνέχεια αποφαίνεται ότι δεν είναι οι εκπομπές της ΕΡΤ αυτές που πρέπει να συνεχιστούν αλλά κάποιου άλλου ανύπαρκτου φορέα, παρότι αυτό που αναστέλλεται με την απόφαση ΣτΕ είναι η ΚΥΑ ως προς το μέρος της που παύει τις εκπομπές και ιστοτόπους της ΕΡΤ ΑΕ. Επομένως μια κατά γράμμα εκτέλεσή της οφείλει να συνίσταται σε κάθε τι αναγκαίο για τη συνέχιση των εκπομπών και ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ.

Η επιλεκτικότητα του «ενημερωτικού σημειώματος» ως προς την προσήλωσή του στο «γράμμα» της απόφασης ΣτΕ την οδηγεί σε προβληματικά συμπεράσματα προς δυο κατευθύνσεις:

Από την μια, παραμένοντας αυστηρά στις εκπομπές και τους ιστοτόπους ώστε να καταργείται «κάθε άλλη δραστηριότητα», βγάζει από το οπτικό του πεδίο το γεγονός ότι οι εκπομπές, από την στιγμή που υπάρχουν, πρέπει να δημοσιοποιούνται και να προβάλλονται υπό τους όρους που αρμόζουν στον δημόσιο ρ/τ φορέα, ώστε η εκδοτική δραστηριότητά του αποτελεί συνέπεια της μετάδοσης εκπομπών από αυτόν. Και από την άλλη βγάζει επίσης από το οπτικό του πεδίο το ίδιο το περιεχόμενο των εκπομπών, το γεγονός ότι οι εκπομπές πρέπει όχι απλώς να «εκπέμπονται» αλλά να έχουν και ένα περιεχόμενο και μάλιστα ένα περιεχομενο σύμφωνο με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Συντάγματος (αντικειμενική και ίσοι όροι μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας).

Είναι φανερό ότι για να εξασφαλιστεί ένα τέτοιο περιεχόμενο δεν αρκεί απλώς «οι εκπομπές να εκπέμπονται» όπως αφήνει να εννοηθεί το «ενημερωτικό σημείωμα», αλλά, αντίθετα, συνέπεια  της συνέχισης των εκπομπών είναι και η συνέχιση «κάθε άλλης δραστηριότητας»  που στηρίζει την συνταγματική απαίτηση ως προς το περιεχόμενό τους.

Διαφορετικά, με «εκπομπές που μεταδίδονται» και «ιστοτόπους που λειτουργούν», παρασιωπώντας μάλιστα ότι πρόκειται για εκπομές και ιστοτόπους (λ.χ. το αρχείο) «της ΕΡΤ ΑΕ», είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η απόφαση του ΣτΕ «εκτελείται» όχι μόνο λ.χ. χωρίς εκδόσεις και μουσικά σύνολα, αλλά και χωρίς δημοσιογράφους, σκηνοθέτες, εικονολήπτες, διοικητικό προσωπικό κλπ, δηλαδή  ότι «εκτελείται» με έναν μόνο ωρομίσθιο τεχνικό που κάθε μια ώρα βάζει στο βίντεο μίκυ μάους, δυο-τρεις φορές την ημέρα εικονοσκοπεί τον εκπρόσωπο της γραμματείας τύπου που διαβάζει τις «ειδήσεις», και φροντίζει επίσης να είναι ανοιχτό ένα «μπλογκ» με τον τίτλο του «δημόσιου ρ/τ φορέα»…

Η δεύτερη προβληματική κατεύθυνση είναι αυτή στην οποία οδηγείται το «ενημερωτικό σημείωμα» προκειμένου να «συνδυάσει» την συνέχιση των εκπομπών, ιστοτόπων (και των συχνοτήτων) της ΕΡΤ ΑΕ χωρίς την ΕΡΤ ΑΕ.

Φυσικά αν δεν υπήρχε αυτή η εμμονή, κάθε νομοτεχνικό ζήτημα θα ήταν λυμένο με τον απλούστερο τρόπο: Μια νέα ΚΥΑ θα ανακαλούσε «μέχρι νεωτέρας» την προηγούμενη με σκοπό την αναγκαία συνέχιση των εκπομπών, ιστοτόπων (και των συχνοτήτων) της ΕΡΤ ΑΕ, κατά συνέπεια η ΕΡΤ ΑΕ θα επαναλειτουργούσε, «κάθε άλλη δραστηριότητά» της και κάθε περιουσιακό, οργανωτικό και εργασιακό ζήτημα θα αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησής της για την εκπλήρωση της συνταγματικής της αποστολής, και η προσωρινή διαταγή του ΣτΕ θα είχε εκτελεστεί αμελητί με τον προσφορότερο «οργανωτικό» τρόπο.

Αντίθετα προκειμένου αυτός ο προσφορότερος τρόπος να μην επιλεγεί, η προσωρινή διαταγή παραμένει με εύθυνη των αρμόδιων υπουργών ανεκτέλεστη, και το «ενημερωτικό σημείωμα» περιέρχεται σε ένα πεδίο περίπλοκων νομοτεχνικών συνδυασμών, το σχήμα των οποίων θυμιζει την κυρία που ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι κ.ο.κ.

Εν προκειμένω το, στην πραγματικότητα ταυτολογικό, σχήμα συνίσταται στη σύσταση ενός νέου δημόσιου ρ/τ φορέα μέχρι τη σύσταση ενός άλλου νέου δημόσιου ρ/τ φορέα, η σύσταση του οποίου παύει τον νέο φορέα που είχε συσταθεί με σκοπό την πραγματοποίηση των λειτουργιών του άλλου μέχρι τη σύστασή του.

Προκειμένου μάλιστα να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή το σχήμα της σύστασης αυτού του νέου δημόσιου ρ/τ φορέα (που προς αποφυγή σύγχυσης με τον αμέσως νεώτερο που θα ακολουθήσει, το «ενημερωτικό σημείωμα» τον ονομάζει «μεταβατικό», «προσωρινή οργανωτική δομή» κλπ προσθέτοντας ένα «γράμμα» παραπάνω στο «γράμμα» της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ, εφόσον προηγουμένως είχε αφαίρεσει το «γράμμα» του  κτητικού προσδιορισμού «της ΕΡΤ ΑΕ») προτείνει τη σύστασή του ουσιαστικά με κυβερνητικές διοικητικές κανονιστικές πράξεις που καμία σχέση δεν έχουν με τους τυπικούς όρους σύστασης, ύπαρξης και λειτουργίας οποιουδήποτε δημόσιου ρ/τ φορέα, είτε κατά το πνεύμα είτε κατά το γράμμα της απόφασης του ΣτΕ, και ουσιαστικά κατατείνει στην εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου με υπουργικές αποφάσεις και των υπουργικών αποφάσεων με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κατά το ίδιο σχήμα της κυρίας που ανοίγει την μεγάλη τσάντα και βγάζει το μικρό τσαντάκι…

Advertisements

One Comment on “Λίγη νομική αερολογία ακόμη”

  1. Ο/Η marasagis λέει:

    Το γεγονός ότι στο παραπάνω κείμενο τα «οριζόμενα του άρθρου 15 του Συντάγματος» (ως προς την «εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας») περιγράφονται από αβλεψία με βάση την μορφή του πριν την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση κι όχι με βάση τη σημερινή του μορφή («εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»), δεν αναιρεί αλλά επιτείνει το νόημά του.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s