μεταφυσική της διπλωματίας (Καταλονία)

Έλεγα στην προηγούμενη ανάρτηση, ότι τα «εθνικά» ζητήματα, τα ζητήματα «εθνικής ανεξαρτησίας», ορίζονται από παραμέτρους διαφορετικές από ό,τι τα ζητήματα των «εθνικών μειονοτήτων», ότι είναι δυο ζητήματα με διαφορετικό περιεχόμενο και ότι τα ζητήματα των «εθνικών μειονοτήτων» δεν είναι ζητήματα «εθνικής αυτοδιάθεσης» αλλά αντίθετα αποτελούν συνέπεια, η ίδια η ύπαρξη των μειονοτήτων αποτελεί συνέπεια, της «λύσης» των ζητημάτων εθνικής αυτοδιάθεσης με τη μορφή του κρατικού διαχωρισμού των εθνών.

Οπότε, εν προκειμένω, δεν μπορούμε, δεν έχει νόημα, είναι μέχρι και επιζήμιο, απέναντι στο θέμα: «ανεξαρτησία της Καταλονίας» να παίρνουμε θέση «υπολογίζοντας» την υποτιθέμενη αφηρημένη τυπική επίδραση του θέματος αυτού στο μη-ομοειδές ζήτημα των μειονοτήτων. Τι γίνεται όμως όταν τα διάφορα διεθνή ζητήματα εμφανίζονται στη μορφή σαν «ομοειδή», έλκοντας έτσι την αντιμετώπισή τους ως τέτοιων («ομοειδών»), μεταφυσικά, αντί για την συγκεκριμένη και αντικειμενική ανάλυσή τους;

Και να λοιπόν τώρα, που το καταλανικό κοινοβούλιο ανακήρυξε την «ανεξαρτησία», το ισπανικό κράτος χαρακτηρίζει την ανακήρυξη αυτή «στάση», και μια σειρά χώρες σπεύδουν να καταδικάσουν την μονομερή ανακήρυξη της καταλανικής ανεξαρτησίας:

Για την «καταδίκη» εκ μέρους της Γαλλίας και της Γερμανίας, τα πράγματα φαίνονται σχετικά «απλά». Η Γαλλία καταδικάζει με «πλήρη στήριξη στον πρωθυπουργό της Ισπανίας», ενώ η Γερμανία «δεν αναγνωρίζει αυτού του είδους την ανακήρυξη ανεξαρτησίας»… Η Γαλλία εμφανίζεται ως «απερίφραστη» στην εκλογή συμμάχου, ενώ η Γερμανία προβληματίζεται για το «είδος της ανακήρυξης» που θα διασφαλίζει τα συμφέροντά της. Εδώ, σε Γαλλία και Γερμανία, «φαίνεται» ότι πρυτανεύουν τα οικονομικά συμφέροντα και όχι η «διαπλαστική» διπλωματία γύρω από τα εθνοτικά θέματα.

Για την Βρετανία, ως ισχυρή χώρα κλπ, προφανώς μετρά και η στάθμιση των οικονομικών της συμφερόντων, αλλά προφανώς μετρά στη θέση της και το πραγματικά ομοειδές ζήτημα της Σκωτίας που υποβόσκει στο εσωτερικό της. Έτσι λοιπόν «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Καταλονίας, δήλωσε η Τερέζα Μέι». Από εκεί και πέρα οι διαφορές βρίσκονται στη βρετανική φάση «μπρέξιτ» και τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της σκοτσέζικης αστικής τάξης, αφενός, και την ισπανική «σταθερή» θέση εντός ΕΕ που όμως δεν θα περιλαμβάνει αυτομάτως και την Καταλονία σε περίπτωση απόσχισης, αφετέρου. Αλλά αυτά είναι «άλλου» τύπου ζητήματα.

Δεν έχουν όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα για την Ουκρανία και την Κύπρο.

Σε σχέση με αυτές τις χώρες η πρώτη εντύπωση είναι ότι τις «γρήγορες» ανακοινώσεις εναντίον της απόσχισης δεν τις καθορίζουν οικονομικά συμφέροντά τους στην Ισπανία ή, ιδιαίτερα, στην Καταλονία, αλλά οι εσωτερικές τους συνθήκες. Όμως αυτές, στην πραγματικότητα, διόλου ομοειδείς δεν είναι με τις καταλανικές.

Για την μεν Ουκρανία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οφείλονται στην πραξικοπηματική ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησής της, με στόχο την βίαιη ολοκληρωτική πρόσδεση της χώρας στο άρμα του ευρωατλαντισμού. Πραξικοπηματική ανατροπή, της οποίας τον αντίχτυπο αποτέλεσε η ένοπλη εξέγερση των ρωσόφωνων ανατολικών περιφερειών και η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Το ζήτημα λοιπόν στην Ουκρανία δεν έχει την πηγή του και τον πυρήνα του σε κάποιες αφηρημένες βλέψεις «εθνικής αυτοδιάθεσης» και ανεξαρτητοποίησης, αλλά στην ανατροπή της νομιμότητας στο ίδιο το «εθνικό κέντρο», η οποία και κλόνισε τις υφιστάμενες εθνοτικές ισορροπίες. Η ίδια επίσης πραξικοπηματική ανατροπή αποτέλεσε ένα επεισόδιο του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, τέτοιο που φάνηκε ότι για την ρωσική πλευρά του ήταν πλέον ανεπαρκής η αμιγώς διπλωματική του αντιμετώπιση και ότι γι’ αυτήν έθετε  την αναγκαίοτητα ανάληψης συγκεκριμένης δράσης που κατέληξε στην προσάρτηση της Κριμαίας, στην «νομιμοποιητική» βάση της ιστορίας που διέπει την κυριαρχία επί της συγκεκριμένης περιοχής. Στην Ουκρανία, λοιπόν, συμπερασματικά, το κέντρο του προβλήματος δεν βρίσκεται σε μια εθνότητα που κάνει πράξη το «δικαίωμα αυτοδιάθεσής» της, αλλά στην βίαιη, υποκινούμενη από τα ευρωατλαντικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, πραξικοπηματική ανατροπή των ως τότε υφιστάμενων όρων και σχέσεων συνύπαρξης μεταξύ των εθνοτικών παραγόντων στο εσωτερικό της είτε πρόκειται για «εθνότητες» είτε πρόκειται για «μειονότητες». Μια τέτοια ανατροπή και η διατήρηση του καθεστώτος που προέκυψε από αυτήν θα ήταν αδύνατο να μείνει χωρίς συνέπειες και αδίκως η ουκρανική κυβέρνηση αναζητά στην δήθεν «ομοειδή» περίπτωση της Καταλονίας μεταφυσικά ερείσματα στήριξης των «δικαιωμάτων» της.

Στην Κύπρο, επίσης, το «ομοειδές» αποτελεί μεταφυσική φενάκη. Ενδεχομένως στην κυπριακή ανακοίνωση «κατά της απόσχισης» κρύβεται ο «υπολογισμός» της κατάστασης στο νησί. Συνδυασμένος ίσως, και ίσως για ακόμη μια φορά, με τη σκέψη της «συμφέρουσας» ευθυγράμμισης με την μια ή άλλη πλευρά των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που όμως είναι «συμφέρουσα» για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης η οποία και επιχειρεί να τα «συνδυάσει» με την υπηρέτηση του «εθνικού συμφέροντος».  Όμως είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι πάντοτε (ή ποτέ) υλοποιήσιμος ένας τέτοιος συνδυασμός. Γιατί, σε ό,τι αφορά το επίκαιρο ζήτημα, το κυπριακό σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα «εθνικής αυτοδιάθεσης». Αποτελεί πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Ενδεχόμενη μάλιστα, έστω και υπονοούμενη, μεταφυσική εξομοίωση του κυπριακού με το «καταλανικό», όχι μόνο δεν θα αποτελούσε διπλωματική θωράκιση του κυπριακού κράτους, αλλά αντίθετα θα υπέσκαπτε την ουσία του κυπριακού προβλήματος ακριβώς ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Και υποθέτω, αυτή ακριβώς η ουσία οφείλεται να διακηρύσσεται ξανά και ξανά, κάθε φορά που η διεθνής «σύγχυση» τείνει να μεταβάλλεται σε εργαλείο αμφισβήτησής της.

Όσο για «εμάς»: Το ζήτημα δεν είναι ούτε ένα μέτωπο υπέρ της καταλανικής ανεξαρτησίας στο όνομα των γενικών αρχών της εθνικής αυτοδιάθεσης, ούτε ένα μέτωπο εναντίον της στο όνομα της ενιαίας πάλης της εργατικής τάξης. Το ζήτημα είναι η «χωρίς φόβο και πάθος» (ή μήπως «χωρίς φόβο αλλά με πάθος»;) ανάπτυξη στην πράξη αυτής της ενιαίας πάλης, κόντρα στον εθνικισμό και την καταστολή, δηλαδή κόντρα στον καταλανικό και τον ισπανικό εθνικισμό που αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή της. Η αυτόνομη πάλη της εργατικής τάξης και των κοινωνικών της συμμάχων ενάντια στην επίθεση που δέχεται, με σύνθημα τον σοσιαλισμό: Σε όλη την Ισπανία, και την Καταλονία! Στην Καταλονία και σε όλη την Ισπανία! Και φυσικά, πρώτα απ’ όλα, στην ίδια μας τη χώρα!

Advertisements

σκέψεις γύρω από τη συζήτηση για την Καταλονία

Με αφορμή θέσεις, τοποθετήσεις, απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε διαδικτυακές κυρίως συζητήσεις γύρω από το τρέχον ζήτημα της Καταλονίας, οι σκέψεις που ακολουθούν.

Πρώτη μια «μεθοδολογική» τοποθέτηση: Δεν είναι νομίζω σωστό να εξετάζεται το ζήτημα της Καταλονίας υπό το πρίσμα της αφηρημένης επίδρασης που ασκεί η μια ή η άλλη ιδεολογικο-πολιτική τοποθέτηση στα ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων. Το ζήτημα της σχέσης και της αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων είναι ζήτημα διαφορετικό από το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων.  Ο λόγος ύπαρξης των εθνικών μειονοτήτων είναι ακριβώς ο εθνικός-κρατικός διαχωρισμός: αν λ.χ. σήμερα η Καταλονία διαχωριζόταν κρατικά από την υπόλοιπη Ισπανία, την ίδια στιγμή από τις δυο πλευρές των συνόρων θα δημιουργούνταν δυο εθνικές μειονότητες, στη μεριά της Καταλονίας μια ισπανική εθνική μειονότητα και στη μεριά της Ισπανίας μια καταλανική εθνική μειονότητα. Η εμφάνιση και η ύπαρξη, λοιπόν, των μειονοτήτων θα ερχόταν σαν αποτέλεσμα της καταλανικής εθνικής αυτοδιάθεσης που θα έφτανε ως τον κρατικό διαχωρισμό, και από εκεί και πέρα το ζήτημα των μειονοτήτων δεν θα ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι ζήτημα δικής τους εθνικής αυτοδιάθεσης αλλά ζήτημα σεβασμού  των δικαιωμάτων τους ως εθνικών μειονοτήτων.

Είναι προφανές ότι οι εθνικές μειονότητες υπάρχουν σαν αποτέλεσμα της ύπαρξης εθνικών συνόρων και από τη στιγμή που υπάρχουν εθνικά σύνορα θα υπάρχουν και εθνικές μειονότητες, γιατί όπως συμβαίνει σε γενικές γραμμές με όλα τα σύνορα έτσι και τα εθνικά σύνορα έχουν έναν ορισμένο «συμβατικό» χαρακτήρα, στην πραγματικότητα δεν τοποθετούνται σε κάποιο ανύπαρκτο σημείο διαχωρισμού αλλά στο σημείο της ένωσης και ανάμιξης των εθνοτήτων.

Διαφορετικά, αν δηλαδή το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων συγχεόταν με το εθνικό ζήτημα, αν το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων αντιμετωπιζόταν σαν το εθνικό ζήτημα, αν αντί για ζήτημα σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων μετατρεπόταν σε ζήτημα «εθνικής αυτοδιάθεσης», δεν θα υπήρχε άλλο αποτέλεσμα παρά μια δίχως τέλος μετατροπή της εκάστοτε μειονότητας σε πλειονότητα εντός των δικών της ορίων και την δημιουργία εντός της μιας νέας μειονότητας αποτελούμενης από πρώην «πλειονοτικούς» (στα πλάισια των προηγούμενων συνόρων), που με τη σειρά της κι αυτή η νέα μειονότητα θα μπορούσε να διεκδικήσει την «εθνική αυτοδιάθεσή» της, μέχρι να φτάσουμε στο εσωτερικό της κάθε εθνικά «μικτής» πολυκατοικίας και στην «εθνική αυτοδιάθεση» των ορόφων και των διαμερισμάτων.

Εν πάση περιπτώσει οι δικαιολογημένες βαλκανικές μας φοβίες δεν έχουν εφαρμογή στο τρέχον καταλανικό ζήτημα. Η Καταλονία και εντός της Ισπανίας αποτελεί μια ιδιαίτερη εθνότητα, ενώ οι διάφορες βαλκανικές εθνικές μειονότητες αποτελούν την συνέπεια της ύπαρξης των ήδη ανεξάρτητων βαλκανικών εθνικών κρατών, τα οποία ομολογημένα ή ανομολόγητα, σε κρατικό-κυβερνητικό επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικιστικών πολιτικών μορφωμάτων στο εσωτερικό των κρατών, επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την αναπόφευκτη ύπαρξή τους (δηλ. την ύπαρξη των μειονοτήτων αναπόφευκτα όπου υπάρχει εθνικός-κρατικός διαχωρισμός) στην υπηρεσία των διάφορων σχεδίων «μεγαλείου» τού ενός ή του άλλου αστικού κράτους, υπό την στρατηγική καθοδήγηση των διάφορων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Με άλλα λόγια το ζήτημα της Καταλονίας είναι ζήτημα «εθνικής αυτοδιάθεσης», ενώ η ύπαρξη των βαλκανικών εθνικών μειονοτήτων (με την ποικιλία των μορφών τους) αποτελεί συνέπεια της προγενέστερης λύσης των ζητημάτων αυτοδιάθεσης των βαλκανικών εθνών.

Δεύτερο: Αποτελεί ιστορική οπισθοχώρηση η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των λαών από το ζήτημα της κοινωνικής τους οργάνωσης, από το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης των εργαζομένων, στο ζήτημα του «εθνικού αυτοπροσδιορισμού». Ιστορική οπισθοδρόμηση, ιδίως στον βαθμό (βαθμός που στις μέρες μας φαντάζει «απόλυτος») που το αίτημα του εθνικού αυτοπροσδιορισμού είναι αποσπασμένο από την ανατροπή του καθεστώτος κυριαρχίας του κεφαλαίου πάνω στην εργασία.

Όμως το δεύτερο δεν είναι εντελώς άσχετο από το πρώτο. Λ.χ. το ζήτημα της αποδέσμευσης μιας χώρας, όπως η χώρα μας, από την υπέρτατη αρχή των ελευθεριών της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας που επιβάλλει η ΕΕ των μονοπωλίων, το ζήτημα της αποτίναξης των δεσμών που συνιστά η ένταξη στο ΝΑΤΟ, αυτά είναι και ζητήματα εθνικού αυτοπροσδιορισμού, εθνικής αυτοδιάθεσης, αλλά εθνικού αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης με το καθορισμένο περιεχόμενο που υπηρετεί την πάλη της εργατικής τάξης και όλων των εργαζόμενων λαϊκών στρωμάτων. Όσο κι αν η ένταξη στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ εμφανίζεται ως εθελοντική επιλογή ενός «ανεξάρτητου κράτους». Το πόσο ανεξάρτητο είναι το κράτος και πόσο εθελοντική η επιλογή θα φαινόταν αμέσως ανάγλυφα από τις ιμπεριαλιστικές αντιδράσεις στην περίπτωση που η χώρα μας προχωρούσε στην αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς θέτοντας τις παραγωγικές της δυνάμεις στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. Θα φαινόταν από τη στιγμή που η χώρα μας θα ακολουθούσε αυτόν, τον μοναδικό, αναγκαίο και δυνατό δρόμο ανεξαρτησίας και αυτοπροσδιορισμού, όχι προς  τον σκοπό του εθνικιστικού διαχωρισμού αλλά προς τον σκοπό της ανατροπής της κυριαρχίας των μονοπωλίων πάνω στα έθνη και της συνένωσής τους στη βάση της κυριαρχίας των εργαζομένων πάνω στα μέσα και τους καρπούς του μόχθου τους.

Ιστορική οπισθοχώρηση λοιπόν η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των λαών από την ταξική πάλη προς τον εθνικισμό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τις γενικές αρχές με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της εθνικής αυτοδιάθεσης.

Τρίτο. Οι γενικές αυτές αρχές των κομμουνιστών αναγνωρίζουν στους λαούς το «χωρίς όρους» δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης, όμως αυτό δεν σημαίνει πως σαν πολιτική δύναμη οι κομμουνιστές διαμορφώνουν την εκάστοτε πολιτική τους θέση αφηρημένα, στη βάση της γενικής αναγνώρισης του δκαιώματος στην αυτοδιάθεση, και όχι συγκεκριμένα, δηλαδή στη βάση του ερωτήματος ποια μορφή αυτοδιάθεσης υπηρετεί αποτελεσματικότερα τον αγώνα της εργατικής τάξης σαν τάξη για τον εαυτό της.

Έτσι, συζητώντας για την Καταλονία, τα ερωτήματα που, νομίζω θα έπρεπε να  απαντηθούν είναι τα εξής:

Από τη μια, το αίτημα ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας λειτουργεί σαν πρόσκομμα στην ενιαία πάλη της ισπανικής εργατικής τάξης, του ισπανικού λαού, των λαών της Ισπανίας ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων;

Από την άλλη, το ίδιο αυτό αίτημα θέτει εντός ορισμένων ορίων δυνατότητες ανάδειξης του ζητήματος της πάλης των εργαζομένων ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων στο εσωτερικό της ίδιας της Καταλονίας; Δυνατότητες ανάδειξης της μόνης εθνικής αυτονομίας που έχει νόημα – στις δοσμένες συνθήκες – για την εργατική τάξη και τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα; Εννοώ με το τελευταίο, ότι στον βαθμό που στην Καταλονία προβάλλεται η άποψη ότι είναι δυνατόν αυτή να αποτελέσει ένα «βιώσιμο» ανεξάρτητο εθνικό κράτος, τότε ποια άλλη μορφή «αυτονομίας» θα μπορούσε να επισφραγίσει από τη σκοπιά της εργατικής τάξης αυτήν την άποψη, αν όχι ο στόχος της «αυτόνομης» κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και μάλιστα όχι σαν όρος εθνικού διαχωρισμού της Καταλονίας από την υπόλοιπη Ισπανία αλλά σαν «κινητήριος» όρος συνένωσης των λαών της Ισπανίας σε μια χώρα σοσιαλιστική σε όλη της την έκταση;

Στα δυο παραπάνω ερωτήματα η απάντηση είναι κατά τη γνώμη μου και στα δυο «ναι»: Η «ανεξαρτητοποίηση» συνιστά και πρόσκομμα στην ενιαία πάλη της ισπανικής εργατικής τάξης (ακόμα περισσότερο η αλληλοτροφοδότηση ανάμεσα σε αυτήν και την καταστολή του ισπανικού κράτους που συγκλίνει σε αυτή την κατεύθυνση και την ανεβάζει «ποιοτικά») και επίσης περιέχει όρους ικανούς να αναδείξουν την ταξική-πολιτική αυτονομία των εργαζομένων.

Αλλά, τόσο για τον σκοπό της ακύρωσης των όρων ματαίωσης της ενιαίας πάλης της ισπανικής εργατικής τάξης και των κοινωνικών της συμμάχων, όσο και για την ανάδειξη και επικράτηση, «εθνικά», της αυτόνομης πάλης της εργατικής τάξης πρέπει να γίνει πράξη αυτό που επισημαίνει το ΚΚ των λαών της Ισπανίας, δηλαδή η «ανάγκη οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να απεμπλακούν από το δρόμο χωρίς προοπτική όπου οδηγεί ο κάθε είδους εθνικισμός και να προβάλουν τη δική τους ανεξάρτητη πάλη ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία». Κι αυτό γίνεται πράξη μέσα από την πάλη για αυτή την ακύρωση και αυτή την ανάδειξη.


Ο Κλιτς κι ο Γιατς

νατο ηπα εε στις βρυξελλες 2005

Η φωτογραφία παραπάνω, με τους αγκυλωτούς σταυρούς ζωγραφισμένους στις σημαίες των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι από διαδήλωση στις Βρυξέλλες, τραβηγμένη σε χρόνο «ανύποπτο» για τους ανύποπτους και τους πιλάτους.

Η φωτογραφία παρακάτω είναι τραβηγμένη πριν μια βδομάδα στο Λβοφ της Ουκρανίας

Rostislav Vasilko2

σταυρωτήδες της ΕΕ και των ΗΠΑ επί το έργο

…Πρόκειται για στιγμιότυπο από τον πολύωρο βασανισμό του Rostislav Vasilko (Ρόστισλαβ Βασίλκο) γραμματέα της τοπικής οργάνωσης Λβοφ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας από τους βρυκολακιασμένους φασίστες ναζί σταυρωτήδες που στρατολογούν ΗΠΑ και ΕΕ για να επιβάλλουν την ιμπεριαλιστική «τάξη» τους ενάντια στους εργαζόμενους της Ουκρανίας και όλων των λαών της υφηλίου.

Rostislav Vasilko

Rostislav Vasilko

Rostislav Vasilko4

Rostislav Vasilko1

Rostislav Vasilko3

*****

Στην επόμενη φωτογραφία: Αυτός που τεντώνει το χέρι σε φασιστικό -εεε, αρχαίο ουκρανικό- χαιρετισμό, είναι ο νέος «πρωθυπουργός» της Ουκρανίας, που τον «ψήφισε» δια βοής στην «πλατεία» ο συρφετός  των αποθρασυμένων σταυρωτήδων, «εθνικιστών», φασιστών, ναζήδων και άλλων «φιλελεύθερων» και «δημοκρατών» υποτακτικών της Μέρκελ, του Ολάντ, του Βρετανού που δε θυμάμαι τώρα τ’ όνομά του και του Ομπάμα.

newego_LARGE_t_1101_54316486

Δεν είναι «λάθος». Πρόκειται για κάποιον Αρσένυ Γιάτσενιουκ, για τα μάτια του οποίου η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Βικτώρια Νούλαντ πριν 25 μέρες έγινε αλανιάρα στην τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία Τζέφρι Πίατ: «Να πάει να γαμηθεί η ΕΕ. Εμείς αυτόν θέλουμε. Θα μας τα κανονίσει κι ο ΟΗΕ!» Προφανώς η ΕΕ ήθελε άλλον, μάλλον τον Κλίτσκο που στη φωτο στέκεται σοβαρός δεξιά από τον αρχηγό. Όμως, είπε η Νούλαντ στον πρέσβη, «του Κλιτς θα πρέπει να του λέμε τέσσερις φορές τη βδομάδα τι να κάνει, ενώ ο Γιατς ξέρει και από οικονομία και τα κάνει από μόνος του» (εθνικά ανεξάρτητος ο Γιατς δηλαδή). Μπορείτε κι εσείς να τα ακούσετε, τα πάντα παρακολουθούνται:

Εδώ η Νούλαντ με τον "εγκληματία" Γιανούκοβιτς. Ερωτική ατμόσφαιρα.

Εδώ η Νούλαντ με τον «εγκληματία» Γιανούκοβιτς. Ερωτική ατμόσφαιρα.

Ο Γιατς, λοιπόν, του κόμματος της αδιάφθορης δισεκατομμυριούχου Τιμοσένκο έγινε πρωθυπουργός, ενώ ο Κλιτς, «αποδεδειγμένα ο άνθρωπος της Γερμανίας στις εξελίξεις» σύμφωνα με τον 902gr, αρκέστηκε να τοποθετηθεί ένα μέλος του κόμματός του στην υπηρεσία Ασφάλειας. Μοιάζει μακρινός ο καιρός που η ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ολμπράιτ εκδήλωνε την ανυπομονησία της «να καλωσορίσει στην ΕΕ (!!!) μια δημοκρατική Σερβία». Εκείνα τα χρόνια η ΕΕ, ακολουθώντας ένα είδος πολιτικής κατευνασμού (απέναντι στον συνεταίρο της άλλωστε), δεν είχε ζητήσει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ από πού και ως πού «καλωσορίζουν» αυτές τον οποιοδήποτε στα ξένα σπίτια. Κι έτσι τώρα, κάπου 15 χρόνια αργότερα δηλαδή, η ΕΕ βρίσκεται στη σχετικά δυσάρεστη θέση να «καλωσορίζει» την Ουκρανία (αφού για την εμπορική σύνδεση μεταξύ Ουκρανίας – ΕΕ έγινε όλη η δουλειά) με έναν πρωθυπουργό που ενσαρκώνει το δόγμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής «να πάει να γαμηθεί (η ΕΕ)». Ας πρόσεχε. Όσο να ‘ναι καλή είναι και η «Ασφάλεια» στο κάτω – κάτω της γραφής…

…Καλή η «Ασφάλεια», αλλά όχι και σαν το «Εσωτερικών» εδώ που τα λέμε. Το «Εσωτερικών» όμως το κέρδισε πάλι το κόμμα της δισεκατομμυριούχου και οι υπηρεσίες του στελεχώθηκαν από μέλη του φασιστικού «Δεξιού Τομέα», στρατιωτικού σκέλους του ακροδεξιού – εθνικιστικού κόμματος «Ελευθερία», το οποίο «σκέλος» αποτέλεσε την ένοπλη δύναμη κρούσης ενάντια στην τελωνειακή σύνδεση της Ουκρανίας με τη Ρωσία και υπέρ της εμπορικής σύνδεσής της με την ΕΕ, υπό την αιγίδα βέβαια του ΔΝΤ  όπως φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα υπό τη διακυβέρνηση του Γιατς.

ucraine-demos-handgun

Ειρηνικός διαδηλωτής υπερασπιζόμενος τις δυτικές αξίες, σε πόζα καταδίκης της βίας από όπου κι αν προέρχεται. (Φονιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές)

Στην αποκάτω φωτογραφία, αριστερά εικονίζονται «μαχητές» του «Δεξιού Τομέα» στις πρόσφατες συγκρούσεις και δεξιά ο ντόπιος «συναγωνιστής» τους και ομοϊδεάτης τους Μιχαλολιάκος να μιλά κάτω από το σύμβολο των Ες-Ες που έχουν κι οι Ουκρανοί «συναγωνιστές» στα περιβραχιόνιά τους.

1654124_671348882907874_2100938158_n

Δεν είναι λοιπόν σύμπτωση, το ότι αντιπροσωπεία της «ΧΑ» έφτασε ως το Κίεβο για να συναντήσει τα «αδέλφια» της του «Δεξιού Τομέα» και να φωτογραφηθούνε μαζί.

kiebo

Κι έτσι, ενώ ο Κλιτς is doing his homework (σύμφωνα με τα λόγια του Αμερικανού πρεσβευτή), κι ενώ ο Γιατς σαν πρωθυπουργός ετοιμάζεται ή να κουρέψει ή να επιμηκύνει το λαό κάνοντας λόγο για «μαύρες τρύπες 35 δισ.» και «δημοσιονομικό χρέος 75 δισ. δολάρια», κι ενώ η Ρωσία επιχειρεί να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα μη θέλοντας μάλλον να έχει την τύχη που τόσο γλαφυρά περιέγραψε η Κα Νούλαντ για την ΕΕ, κι ενώ με όλα αυτά ο λαός της Ουκρανίας ενάντια στις δικές του ανάγκες διαχωρίζεται ανάλογα με τη γλώσσα τη θρησκεία και τα λοιπά, την ίδια ώρα ο αρχηγός (υπαρχηγός, στέλεχος ή κάτι τέτοιο) του «Δεξιού Τομέα», κάποιος Αλεξάντρ Μιζίτσκο περιφέρεται στις κρατικές υπηρεσίες και στα τοπικά συμβούλια υλοποιώντας το ρόλο της οργάνωσής του στην στελέχωση του «Εσωτερικών»:

Στο βίντεο που ακολουθεί ο «Δεξιός Τομέας» δείχνει στον εισαγγελέα υπηρεσίας πώς πρέπει να κάνει τη δουλειά του και ποιον πρέπει να «σέβεται» στο εφεξής. Άλλωστε στη Γενική Εισαγγελία κουμάντο κάνει πλέον μέλος του πολιτικού «σκέλους» του «Δεξιού Τομέα», δηλαδή του κόμματος «Ελευθερία». Γενικό το νταβατζιλίκι δηλαδή. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

Λίγο πριν ή λίγο μετά ο Μιζίτσκο μεταβαίνει στη συνεδρίαση του τοπικού κοινοβουλίου της πόλης Ρόβνο, όπου χρησιμοποιεί το πολυβόλο του σ’ ένα Μάθημα Δημοκρατίας. Από όσο καταλαβαίνω τις ελληνικές λέξεις που μας έχουν κλέψει οι Σλάβοι, το κεντρικό νόημα είναι ότι σε μια Δυτική Δημοκρατία αναγνωρισμένη μάλιστα από τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, δεν επιτρέπεται να αποκαλείται ο «Δεξιός Τομέας»  και ο ίδιος  προσωπικά με τον χαρακτηρισμό «προβοκάτορας»:

*

Για το τέλος της ανάρτησης ο ξύλινος λόγος της ανακοίνωσης του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στα εσωτερικά της Ουκρανίας. Καταγγέλλει τις τρομοκρατικές διώξεις και απειλές σε βάρος του ουκρανικού λαού, των μειονοτήτων, των κομμουνιστών της Ουκρανίας που φτάνουν μέχρι σε σημείο ανοικτών πολιτικών διώξεων και προσπάθειας απαγόρευσης του ΚΚ Ουκρανίας και του «Κόμματος των Περιοχών». Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κομμουνιστές και το λαό της Ουκρανίας και καλούμε τον ελληνικό λαό να σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα απαγόρευσης της δράσης των κομμουνιστών, περιορισμού των λαϊκών δικαιωμάτων και διαστρέβλωσης της ιστορίας για την πάλη των λαών ενάντια στο φασισμό.

Η αλλαγή κυβέρνησης στην Ουκρανία δε συνιστά ούτε «ανατροπή», ούτε σηματοδοτεί κάποια αλλαγή πολιτικής υπέρ του ουκρανικού λαού. Η νέα ουκρανική κυβέρνηση συγκροτείται από αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις και εκπροσώπους τμημάτων της ουκρανικής ολιγαρχίας, όπως η Τιμοσένκο, που απέκτησαν πολιτική και οικονομική ισχύ μέσα από τη λεηλασία του λαϊκού πλούτου και της σοσιαλιστικής σοβιετικής κληρονομιάς. Αναρριχήθηκαν στην εξουσία με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, για την προώθηση των δικών τους γεωπολιτικών σχεδιασμών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες, διότι και με το ρόλο της ως προεδρεύουσας της ΕΕ, στήριξε αυτή την παρέμβαση στα εσωτερικά της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της νέας ουκρανικής κυβέρνησης ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν και ένοπλες ναζιστικές οργανώσεις και κόμματα, απόγονοι συνεργατών των SS, που τρομοκρατούν τον ουκρανικό λαό, τους μειονοτικούς πληθυσμούς, σπέρνουν το εθνικιστικό διχαστικό δηλητήριο και τον αντικομμουνισμό, βεβηλώνουν τα σοβιετικά και αντιφασιστικά μνημεία.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι οι ναζιστικές οργανώσεις, όπως η ελληνική Χρυσή Αυγή, λειτουργούν ως όργανα του συστήματος, του κεφαλαίου, των ιμπεριαλιστικών κέντρων σε βάρος των λαών. Αποδεικνύεται επίσης ο ψευδεπίγραφος «αντιφασισμός» και «αντιρατσισμός» της ΕΕ, τα κροκοδείλια δάκρυα για την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη, τη στιγμή που η ίδια η ΕΕ παρέχει κάλυψη σε αυτές τις οργανώσεις, γιατί αυτό υπηρετεί τα συμφέροντά της.

Σήμερα είναι απολύτως αναγκαίο και επίκαιρο ο ουκρανικός λαός να οργανώσει τη δική του ανεξάρτητη πάλη ενάντια στην αστική τάξη της χώρας του και τις διάφορες ιμπεριαλιστικές ενώσεις που τον οδηγούν σε ένα μακελειό με ανυπολόγιστες συνέπειες, φτάνοντας ακόμη και στην ένοπλη σύγκρουση. Να απομονώσει τις ναζιστικές – φασιστικές εγκληματικές ομάδες που αποτελούν το μακρύ χέρι των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Ο ουκρανικός λαός ενωμένος, ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα ή εθνική καταγωγή, μπορεί να χαράξει το δρόμο για το σοσιαλισμό, που αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Διαθέτει άλλωστε την ιστορική μνήμη που διδάσκει ότι στα χρόνια του σοσιαλισμού, οι λαοί και εθνότητες της Ουκρανίας και όλων των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ ζούσαν, συμβίωναν και προόδευαν σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας».


«ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Οπορτουνισμός γενικά είναι ο καιροσκοπισμός, η ιδεολογία και πολιτική του ευκαιριακού. Με αυτή την έννοια οπορτουνιστική απέναντι στο λαό είναι γενικά η αστική πολιτική αφού για να εξασφαλίζει μια μίνιμουμ σταθερότητα πρέπει να τον  εξαπατά διαρκώς κι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο με ισχυρές δόσεις οπορτουνισμού, είτε φωνάζοντας εοκ και νατο το ίδιο συνδικάτο, είτε τάζοντάς του χρηματιστηριακούς τζόγους, είτε ότι λεφτά υπάρχουν, είτε ότι μόλις γίνουμε κυβέρνηση θα καταργήσουμε το μημόνιο, είτε συνδυάζοντας το ρατσισμό με το δουλεμπόριο.

Στην ορολογία του κομμουνιστικού κινήματος, ο οπορτουνισμός (χωρίς να χάνει τη γενική του έννοια, ίσα-ίσα) είναι η διείσδυση της αστικής ιδεολογίας και πολιτικής στο εργατικό κίνημα, η μεταμφίεση με εργατική φόρμα της ιδεολογίας και της πολιτικής των εκμεταλλευτών. Γι’ αυτό και η ιδεολογική και πολιτική πολεμική κατά του οπορτουνισμού, είναι πολεμική πρώτης γραμμής για το εργατικό κίνημα.

Γι’ αυτό ας μην κλαψουρίζουν θλιβερά οι διάφοροι εκπρόσωποι και τα διάφορα επικοινωνιακά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι το ΚΚΕ ασκεί στον ΣΥΡΙΖΑ κριτική «περισσότερη» από ό,τι στην κυβέρνηση. Αυτό είναι φυσικό, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επί της ουσίας φωνή  της «κυβέρνησης» μέσα στο εργατικό, μέσα στο  λαϊκό κίνημα. Και είναι εντελώς διαφορετικό θέμα το αν αυτή η κριτική ασκείται και αν αυτή η πολεμική διεξάγεται πάντα σωστά. [*]

Όλη αυτή η εισαγωγή έχει να κάνει με το ότι στη συνέχεια της ανάρτησης θα «βρίσω» ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσα για τους ίδιους λόγους να βρίζω πχ την κυβέρνηση, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ ή τους «58».

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, κάθε φορά που κάτι πάει κατά τη γνώμη του στραβά στην κυβερνητική πολιτική κλπ, σπεύδει να επικαλεστεί το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», βάζει τις φωνές ότι αυτό το «κεκτημένο» παραβιάζεται, και ζητάει από την κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με το «κεκτημένο» αυτό διότι διαφορετικά θα κάνει αυτός κυβέρνηση και τότε το «κεκτημένο» θα δείξει την πραγματική του λάμψη.

Το θέμα όμως, δηλαδή το δυστύχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» δεν «παραβιάστηκε» ποτέ. «Κεκτημένο» είναι αυτό που έχει ήδη αποκτηθεί. Και κάθε φορά που αποκτιέται κάτι ακόμα πλάι στο προηγούμενο, αυτό είναι απλώς ένα νέο «κεκτημένο» που δεν παραβιάζει το παλιό αλλά προστίθεται σ’ αυτό και το συμπληρώνει.

Μιλώντας πρόχειρα λοιπόν, «ευρωπαϊκό κεκτημένο» είναι οι βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι, το παραβιασμένο (ξεπαρθενεμένο) ελληνικό σύνταγμα όταν επί Σημίτη περνούσαν τα  «συμμαχικά» στρατεύματα για να μπουν οι «χερσαίοι» στη Γιουγκοσλαβία, οι ευρωενωσιακές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη για το μερίδιο της ΕΕ στον ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ (ή το αντίθετο), η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών εργατικών – λαϊκών δικαιωμάτων, η ανεργία σε διψήφια ποσοστά και απόλυτες τιμές εκατομμυρίων και εκατομμυρίων ανθρώπων, ο ρατσισμός των αντιμεταναστευτικών στρατοπέδων συγκέντρωσης,  οι μισθοί της πείνας και η ζωή των εργαζομένων με την ψυχή στο στόμα, το χτύπημα στο σφυρί της δημόσιας – λαϊκής περιουσίας, η τελειοποίηση των αντιλαϊκών κατασταλτικών νόμων και μηχανισμών, η δωροδοκία των πολιτικών, η δωροληψία των πολιτικών, η ανοχή της ΕΕ στην τουρκική κατοχή ενός εδαφικού τμήματός της, οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για διχοτόμηση της Κύπρου, και πολλά ακόμα γιατί στο σύνολο τους ουκ έστιν αριθμός,   ΚΑΙ ΤΩΡΑ! ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ! Η διεύρυνση της επιρροής της ΕΕ προς την ανατολή με δύναμη κρούσης τον ουκρανικό εθνικισμό, φασισμό, νεοναζισμό, την μοναδική βία που δεν καταδικάζουμε από όπου κι αν προέρχεται! Η ενσυνείδητη και ηθελημένη «ομηρία» των ευϋπόληπτων «δημοκρατών» υπαλλήλων του ευρωενωσιακού μονοπωλιακού κεφαλαίου στους φασιναζιστικούς μηχανισμούς που εξέθρεψαν και εκτρέφουν για να διασφαλίσουν τη δική ΤΟΥ κυριαρχία.

*

Διαβάζουμε στον ημερήσιο τύπο ότι, τώρα,  στην ΕΕ φοβούνται για κύμα Ουκρανών μεταναστών προς τα δυτικά.

Είπαμε όμως: Ο οπορτουνισμός είναι γενικό χαρακτηριστικό του αστισμού. Δε»φοβούνται» λοιπόν κανένα κύμα Ουκρανών μεταναστών. Απλώς το αναμένουν σχεδιάζοντας την αξιοποίησή του για τη στερέωση της στρατηγικής των εκμεταλλευτών. Κι όπως εκεί στηρίχτηκαν σε κάθε είδους «εθνικιστικούς», ρατσιστικούς, φασιστικούς μηχανισμούς, τώρα αφήνουν τον σμπάρο στημένο για το δεύτερο τριγώνι, για την αξιοποίηση του πιθανού και αναμενόμενου νέου μεταναστευτικού κύματος στο στόχο του πνιξίματος του εργατικού, λαϊκού κινήματος και της δημοκρατίας μέσω της ανάπτυξης ενός νέου κύματος φασισμού και ρατσισμού στους κόλπους των ευρωπαϊκών λαών, είτε με μορφές συμμορίτικες είτε με μορφές «νόμιμων» στρατοπέδων συγκέντρωσης, στο στόχο δηλαδή της συνεχιζόμενης τερατογένεσης του «ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Διότι αν ο οπορτουνισμός είναι η διείσδυση της ιδεολογίας και της πολιτικής των αφεντικών ανάμεσα στους εργαζόμενους, ο φασισμός και ο ρατσισμός είναι η ενεργητική υιοθέτηση από τους εργαζόμενους του ταξικού μίσους των αφεντικών τους ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ, ενάντια στους εαυτούς τους, είναι το ξεδόντιασμα του κάβουρα και το κόλλημα πίσω του της ουράς του σκορπιού με την οποία δαγκώνει και σκοτώνει τον εαυτό του.

*

Φυσικά τα παραπάνω δεν τα γράφω μήπως τα διαβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και διορθωθεί… Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει αδιόρθωτος, κι ας το σκεφτούν αυτό καλά όσες δυνάμεις του λαού είναι εγκλωβισμένες σ’ αυτόν, είτε στη «δεξιά» είτε στην «αριστερή» του τάση, όπως κι όσες λαϊκές δυνάμεις είναι εγκλωβισμένες στα κόμματα του ευρωενωσιακού «μονόδρομου» είτε του «πολιτικά ορθού» είτε του «λευκού» και ρατσιστικού, επιδιώκοντας αντικειμενικά με τον δικό τους εγκλωβισμό να εγκλωβίσουν όλο το λαό στο μαύρο «ευρωπαϊκό κεκτημένο» που έρχεται.

*

Βέβαια, μετά από αυτά είναι «φυσικό» να αναμένεται κι ένα ακόμα κύμα λάσπης τύπου «βαθύ πασόκ» ενάντια στο ΚΚΕ.

[*] Τα σχετικά με τον οπορτουνισμό θα μπορούσαν να βρουν το αντίστοιχό τους και στο φασισμό. Όπως όλα τα κόμματα του καπιταλιστικού τόξου είναι κατ’ ανάγκη οπορτουνιστικά, έτσι τα ίδια κόμματα τείνουν κατ’ ανάγκη και στην υποταγή τους στο φασισμό που είναι η «ιδεολογία» και πολιτική της τάξης των εκμεταλλευτών στην καθαρότητά της (δηλαδή και οπορτουνισμός στην καθαρότερή του μορφή).  Επειδή όμως  αν αρχιζαμε να λέμε «οπορτουνιστές» το Σαμαρά και τον Βενιζέλο θα ξεχνούσαμε γιατί είναι οπορτουνιστής ο Τσίπρας κι ο Λαφαζάνης, για τον ίδιο  λόγο καλό είναι γενικά να λέμε φασίστες τους φασίστες παρ’ ότι και διότι όλοι οι δρόμοι της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο οδηγούν αναγκαστικά στο φασισμό.


«εθνικιστικό» σχόλιο «κατόπιν ωρίμου σκέψεως»

Εδώ και λίγο καιρό το μπλογκ έχει αποκτήσει έναν σχολιαστή που υπογράφει ως «ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ», τον οποίο μάλιστα και «τιμήσαμε» με ιδιαίτερη ανάρτηση ανάρτηση εδώ.

Το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο εν λόγω «ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ΅, χωρίς εμφανή λόγο ή, με άλλα λόγια, στα καλά καθούμενα «χτύπησε» με νέο (ενδιαφέρον από μια ορισμένη άποψη) σχόλιο στην ανάρτησή «του»… Εκεί που είχε έναν μήνα να φανεί, αποδείχθηκε ότι το σκεφτόταν, το σκεφτόταν, ώσπου «κατόπιν ωρίμου σκέψεως» ανέκραξε:

Ο/Η Fuck Islam…!!!

‘ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ’ ΕΜΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΙΚΙΑ…!!!

‘ΙΣΛΑΜ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, Ο ΙΔΙΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ…!

***

Δεν θα δημοσιευόταν καν αυτό το σχόλιο, αν στην ταμπέλα του «εθνικισμού» δεν παγιδεύονταν ιδεολογικά κι άλλοι άνθρωποι εκτός από τον εν λόγω «ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ» (ή εν προκειμένω: «Fuck Islam«) , και αν το εμβριθές σχόλιό του δεν είχε όπως είπαμε «ορισμένο ενδιαφέρον», το οποίο συνίσταται στο εξής:

Στην  προηγούμενη περίοδο της ζωής του, όταν ο ιμπεριαλισμός χρησιμοποιούσε σαν κεντρικό εργαλείο χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού των λαών τον αντισημιτισμό, ο  «εθνικισμός» κάθε λογής (δηλαδή κάθε χώρας) -και πίσω από αυτόν ο ρατσισμός της εποχής- ήταν αντισημιτικός. Όχι μόνο στην «αρχετυπική» περίπτωση της Γερμανίας, των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης κλπ, αλλά κι αλλού, και στην Ελλάδα ο «εθνικισμός» επιδίδονταν σε καταδιώξεις κατά των Εβραίων  – κι όχι βέβαια κατά της «πλουτοκρατίας» όπως μπορεί να φαντασιώνονται ορισμένοι, αλλά κατά των λαϊκών στρωμάτων, κατά των φτωχών, κι όποιος αμφιβάλλει ας ψάξει να μάθει για τις επιδρομές της προπολεμικής «εθνικιστικής» οργάνωσης «ΕΕΕ» κατά των λαϊκών εβραϊκών συνοικισμών της Θεσσαλονίκης…

Σήμερα ο ιμπεριαλισμός έχει αλλάξει τροπάριο, και μαζί του άλλαξε τροπάριο και το πιστό του κατοικίδιο ο «εθνικισμός», η παραπλανητική πρόσοψη του φασισμού και του ρατσισμού. Κεντρικό εργαλείο σήμερα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας κατά των λαών, κατά των εργαζομένων, ακόμα και κατά των εθνών, κεντρικό εργαλείο χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού, είναι σήμερα ο «κίνδυνος» που προέρχεται «από το ισλάμ». «Κίνδυνος» στο όνομα του οποίου έχει εξαπολυθεί  σειρά ιμπεριαλιστικών επιδρομών κατά των λαών του αραβικού κόσμου και της Ασίας με το έργο να συνεχίζεται.

Κι όπως και τότε πίσω από τον ιμπεριαλιστικό – εθνικιστικό – ρατσιστικό αντισημιτισμό κρύβονταν στενές συμμαχίες και συμφύσεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων με το «εβραϊκής» ταυτότητας   μονοπωλιακό κεφάλαιο, έτσι και σήμερα ο «αντιισλαμισμός» των ιμπεριαλιστών συνοδεύεται από στενή στρατηγική σύνδεση και συμμαχία με τις κατεξοχήν «ισλαμικές» αραβικές πετρελαιομοναρχίες, πετρελαιοεμιράτα κλπ κλπ… Όσο για τον «εθνικιστικό» αντιισλαμισμό δεν του απομένει παρά ρόλος κράχτη των ιμπεριαλιστικών βομβαρδισμών κατά των λαών του αραβικού κόσμου και της Ασίας, ρόλος κράχτη των ρατσιστικών δολοφονικών επιθέσεων κατά των Αράβων και μουσουλμάνων μεταναστών στις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις…

Αντισημιτικός στην «παραδοσιακή» του μορφή, «αντιισλαμικός»  (αλλαγμένος στο «αντίθετό» του) σήμερα, και πάντοτε αντικομμουνιστικός στον μόνιμο παρονομαστή του, ο «εθνικισμός» ήταν και παραμένει εργαλείο παγίδευσης των εργαζομένων στην κυριαρχία των εκμεταλλευτών τους.


επικίνδυνες «χρυσαυγίτικες» προκλήσεις

Αντιγράφω την χθεσινή είδηση από τον 902gr:

«Το δηλητήριο του διχασμού χριστιανών και μουσουλμάνων έχυσαν τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της χώρας, για να παραβρεθούν στα εγκαίνια των γραφείων τους σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, που έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Στην Κομοτηνή, με επικεφαλής 8 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, πραγματοποίησαν πορεία στις γειτονιές της μουσουλμανικής μειονότητας φωνάζοντας εμπρηστικά και υβριστικά συνθήματα. Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής αποκαλούσαν «μούλους» και «Μογγόλους» τους μουσουλμάνους εργάτες, επιστήμονες και μικρούς ΕΒΕ και φώναζαν «Έξω οι Τούρκοι από τη Θράκη».

Στη διάρκεια της παραμονής τους στην Κομοτηνή, υπό το βλέμμα της αστυνομίας, επιτέθηκαν σε διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην παρουσία τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία φοιτήτρια και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα κόμπαζαν οι βουλευτές τους ότι «τους δόθηκε η δυνατότητα να προπονηθούν».

Επιπλέον, προπηλάκισαν τη δημοσιογράφο Όλγα Τσιούλφα. Σύμφωνα με καταγγελία της ίδιας, ο βουλευτής Αρτέμης Ματθαιόπουλος απαίτησε να του δείξει τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και να σβήσει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Όταν αυτή αρνήθηκε, βρέθηκε περικυκλωμένη από μια ομάδα χρυσαυγιτών που φορούσαν κράνη, κουκούλες και κράταγαν γκλομπ.»

Με αφορμή την είδηση αυτή, θυμήθηκα παλιότερο σχόλιο γραμμένο για πανομοιότυπες επικίνδυνες «χρυσαυγίτικες» προκλήσεις εκείνης της χρονιάς (2-9-2008):

«Όπως είναι φανερό, η δραστηριότητα της γνωστής αυτής νεοναζιστικής οργάνωσης και όσων κινούνται γύρω από αυτήν, ξεπερνά στην παραπάνω περίπτωση το συνηθισμένο της επίπεδο που σχετίζεται με τη σωματική ακεραιότητα μεταναστών κλπ, και αγγίζει την περιοχή μιας προβοκάτσιας με ευρύτερες πιθανές συνέπειες. 

Συντονισμένοι με τους ομοϊδεάτες τους της άλλης μεριάς των συνόρων, κουβαλάνε νερό στον κοινό τους μύλο του εθνικού σωβινισμού, του «αλυτρωτισμού» και του ρατσισμού κι αλείφουν το βούτυρό τους στο ψωμί που (και στους από δω και στους από κει) τους δίνουν και τρώνε τα ίδια (ΝΑΤΟϊκά) κέντρα σχεδιασμού, τα οποία κινούν και τα νήματα των υπηρεσιών και παραϋπηρεσιών που καθοδηγούν τη δράση τους.

Η δράση τους, έτσι κι αλλιώς αποκρουστική, είναι επικίνδυνα προκλητική, ιδίως σε μια περίοδο όπου από την πλευρά του ιμπεριαλισμού εξυφαίνονται κάθε λογής σχέδια σε βάρος των λαών, η πραγματοποίηση πολλών από τα οποία βασίζεται σε δήθεν αυθόρμητες αφορμές ως το έναυσμα γεγονότων που ξεκινάνε και εξελίσσονται δήθεν «από μόνα τους». 
Πρέπει λοιπόν να μπει τέρμα σε αυτή τους τη δράση, και στην κρατική ασυλία που απολαμβάνει η ιστορικά καταδικασμένη, εγκληματική και πολλαπλά και αποδεδειγμένα καταστροφική ιδεολογία και πρακτική τους. Και αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με το αν η δράση τους αυτή θα καλύπτεται κάτω από το ένδυμα της «νομιμότητας» ή της «παρανομίας», αλλά με το αν θα εκμηδενιστούν τα όποια πραγματικά περιθώρια για την πραγματοποίησή της.
Χαρακτηριστική ως προς το σημείο αυτό είναι η στάση των κρατικών αρχών, που δια των «λιγοστών αστυνομικών δυνάμεων» επέτρεψαν τις επικίνδυνες προκλήσεις των «χρυσαυγιτών» και επενέβησαν μόνο όταν τα επεισόδια άρχισαν να παίρνουν έκταση, δηλαδή προφανώς όταν ο συρφετός των νεοναζί θα άρχιζε να τα βρίσκει σκούρα από ολόκληρο τον πληθυσμό των χωριών που πήγε με την αποστολή να προκαλέσει και να προσβάλει. 

Φυσικά είναι δύσκολο να περιμένει κανείς οποιαδήποτε πραγματικά θετική και στοιχειωδώς υπεύθυνη στάση από την άρχουσα τάξη αυτής εδώ της χώρας, από το μηχανισμό της εξουσίας της δηλαδή το κράτος, και το πολιτικό υπαλληλικό προσωπικό της δηλαδή την κυβέρνηση. Για αυτό το σύστημα, συστατικό στοιχείο του οποίου αποτελούν και οι νεοναζιστικές οργανώσεις τύπου «χρυσή αυγή», μπρος στο υπαρξιακό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει πατώντας με το ένα πόδι στη βάρκα της δήθεν εθνικής στάσης και με το άλλο πόδι στη βάρκα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, ίσως τελικά ο «αυτοματισμός» σαν συνέπεια τέτοιων επικίνδυνων προκλήσεων να είναι τελικά «μια κάποια λύσις». Οπότε δεν έχει παρά να ασχοληθεί με τη μισθολογική καθήλωση και τη φορολογική αφαίμαξη των εργαζόμενων στρωμάτων και εφόσον τα καταφέρνει όλα πάνε καλά…

Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς η λαϊκή συνειδητοποίηση, εγρήγορση και κινητοποίηση θα ματαιώνει τέτοιους σχεδιασμούς και θα αναγκάζει κάθε παρόμοια πρόκληση να πέφτει στο κενό (είτε έχει ως πεδίο υλοποίησης τη Φλώρινα, είτε τη Θράκη, είτε τη Βόρεια Ήπειρο, είτε … το κέντρο της Αθήνας)…»


εθνικιστικό παραλήληρημα μπερίσα – ρατσιστικό παραλήρημα «χρυσής αυγής»

Στοχοποιώντας το σύνολο των Αλβανών μεταναστών, αποκαλώντας τους συλλήβδην «παράσιτα και εγκληματίες», εκτοξεύοντας ασυναρτησίες του είδους ότι στην «ανοχή μας» απέναντί τους οφείλονται «οι  παράλογες απαιτήσεις» που «εγείρει το θλιβερό κρατίδιό τους», πήρε η «ΧΑ» τη σκυτάλη από τον Αλβανό πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα, για να ράψει όσα έκοψε αυτός με το δικό του παραλήρημα, όταν σε εορταστική εκδήλωση για την 100η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, στον Αυλώνα, έκανε λόγο για «εθνική ανεξαρτησία, όλων των αλβανικών εδαφών από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από τα Σκόπια μέχρι την Ποντγκόριτσα».

Επιβεβαιώνοντας με το ρατσιστικό – εθνικιστικό της παραλήρημα  διπλά το ΚΚΕ, που με χθεσινή του ανακοίνωση για την ομιλία Μπερίσα σημειώνει, ότι «ο εθνικισμός, τα συμφέροντα και οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν μεγάλο και κοινό κίνδυνο για όλους τους λαούς, που πρέπει ο καθένας στη χώρα του και όλοι μαζί να τους αντιπαλέψουμε αποφασιστικά«...

..«Η εθνικιστική ομιλία Μπερίσα περί Μεγάλης Αλβανίας, που σημαίνει αλλαγή συνόρων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του αλβανικού λαού, αλλά στόχους της αστικής τάξης της Αλβανίας που έχει τη στήριξη των ΗΠΑ και ισχυρών χωρών της ΕΕ», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του ΚΚΕ.

902gr1902gr2